Alumni

Includes Name, Year, Program

2021

Shengcheng Dong

Shengcheng Dong

Ph.D. Program
University of Michigan, Boyle Lab
Post Doctoral Fellow

2020

Ricardo D'Oliveira Albanus

Ricardo D'Oliveira Albanus

Ph.D. Program
University of Michigan
Research Fellow, DCMB
Angel Chu

Angel Chu

Master's Program
Shuai Hu

Shuai Hu

Master's Program
Keyu Li

Keyu Li

Master's Program
Taylor Nye

Taylor Nye

Master's Program
Yao Xiao

Yao Xiao

Master's Program
Xin Zhang

Xin Zhang

Master's Program

2019

Wenjia Cao

Wenjia Cao

Master's Program

Pages