Alumni

Includes Name, Year, Program

2021

Shengcheng Dong

Shengcheng Dong

Ph.D. Program
University of Michigan, Boyle Lab
Post Doctoral Fellow

2020

Ricardo D'Oliveira Albanus

Ricardo D'Oliveira Albanus

Ph.D. Program
University of Michigan
Research Fellow, DCMB
Shuai Hu

Shuai Hu

Master's Program
Keyu Li

Keyu Li

Master's Program
Taylor Nye

Taylor Nye

Master's Program
Yao Xiao

Yao Xiao

Master's Program
Xin Zhang

Xin Zhang

Master's Program

2019

Shashank Jariwala

Shashank Jariwala

Ph.D. Program
GlaxoSmithKline
Computational Biologist
Hongyang Li

Hongyang Li

Ph.D. Program
Department of Computational Medicine & Bioinformatics, University of Michigan
Postdoctoral Research Fellow
Jinju Li

Jinju Li

Master's Program

Pages